Projekt MARATON oplemenjuje mlade kadrove za razvojne odjele u poduzećima
sl | hr
Oplemenjujemo mlade kadrove za razvojne odjele u poduzećima - nudimo usluge potpore poduzećima u obliku on-line burze studentskih istraživačkih radova u poduzećima
Akronim:
MARATON
Prioritet:
Gospodarski i društveni razvoj / Razvoj poduzetništva
Vodeći partner:
Znanstveno-istraživački centar Bistra Ptuj
Uključene regije:
Slovenija: Pomurska i Podravska regija
Hrvatska: Međimurska, Krapinsko-zagorska i Varaždinska županija te grad Zagreb
Trajanje projekta:
18.12.2013. – 17.6.2015.
Vrijednost projekta:
359.477,83 €
Projekt MARATON potiče povezivanje poduzeća, i to uglavnom malih i srednjih poduzeća s istraživačko-razvojnim ustanovama, s ciljem razvijanja novih proizvoda, usluga i tehnologija veće dodane vrijednosti kako bi se povećala konkurentnost malih i srednjih poduzeća. Za potrebe projekta razvijena je ova on-line aplikacija naziva On-line burza istraživačkih radova u koju poduzeća unose istraživačke radove za koje se prijavljuju studenti kako bi obavili praksu ili napisali diplomski ili magistarski rad u suradnji s istraživačima-mentorima iz istraživačko-razvojnih ustanova. Burza je besplatna i dostupna svima. Dostupnost informacija o konkretnim razvojnim izazovima u određenom poduzeću koje će istraživački rad objaviti na burzi potaknut će daljnju prekograničnu suradnju. Osim ciljanog povezivanja poduzeća, studenata i istraživača, moguće je i povezivanje dva poduzeća, što dodatno pridonosi njihovom bilateralnom povezivanju zbog jednakih ili sličnih razvojnih izazova, a slično vrijedi i za međusobno povezivanje istraživača. Uspostavljene veze mogu pokrenuti domino efekt daljnjeg povezivanja dionika i izvan područja koja su pokrivena projektom. Dodatna vrijednost projekta je njegov doprinos uspješnijem traženju i zaposlenju razvojnih kadrova te razmjena poslovnih ideja i kadrova između zemalja.
Partneri:
Agencija za razvoj Varaždinske županije Razvojni center Murska Sobota Tehnološki center za električne stroje TehnoCenter Univerze v Mariboru d.o.o. Tehnološko inovacijski centar Međimurje d.o.o. Sveučilište u Zagrebu Zagorska razvojna agencija d.o.o. Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj
VIŠE O PROJEKTU MARATON
Svrha projekta:

Svrha projekta MARATON je uspostava i promocija potporne usluge za povezivanje tvrtki, istraživača i studenata u obliku on-line burze studentskih istraživačkih radova i predstavlja praktična rješenje za uočene gospodarske i razvojne izazove u programskom području. Za postizanje ciljeva gospodarskog rasta i socijalnog razvoja izvode se sljedeće aktivnosti:

 • uspostava zajedničke, dvojezične web stranice i mobilnih aplikacija (IOS platforma za Apple proizvode i Android za druge proizvode) on-line burze za studentske istraživačke radove u tvrtkama. Ta burza uspostavlja kontakt između tvrtki, koje opisuju svoj razvojni izazov u obliku istraživačkih radova, studenata, koji se bave rješavanjem tih problemom i istraživača-mentora, koji svojim znanjem pomaže rješavanju problema. Posredno se javlja kontakt između mentora i studenta iz poduzeća (kadar zadužen za razvoj u velikim tvrtkama ili drugi kadar na poslovima razvoja u manjim tvrtkama) i istraživača u visokoškolskom obrazovanju, kojeg student odabire za mentora;
 • punjenje baze s otvorenim istraživačkim radovima, koje su tvrtke definirale kao projekte za studentsku praksu, diplomski, magistarski ili doktorski rad. Projektni partneri će tvrtke na obje strane granice potaknuti na upis istraživačkih radova u on-line burzu te im pomoći u definiranju svojih razvojnih izazova u obliku takvih radova;
 • promotivna kampanja za uključivanje studenata i istraživača - mentora u projekte. Kampanja će se odvijati putem studentskih i sveučilištnih medija i studentskih organizacija. Na visokoškolskim ustanovama će se organizirati informativni dani o svrsi i načinu uključivanja u on-line burzu.
 • promotivna kampanja za podizanje svijesti šire javnosti o postojanju i koristi on-line burze i projekta MARATON;

prijenos rezultata i iskustava iz projekta i na buduće ciljne skupine. Pripremit će se javni dvojezični dokument „Put do on-line burze studentskih istraživačkih radova na prekograničnom području“, koji će sadržavati naša iskustva te će služiti kao priručnik za izradu sličnih alata

Ciljevi projekta:

Ciljevi projekta MARATON su:

 • razvoj konkretne suradnje između malih i srednjih poduzeća i istraživačkih institucija, s ciljem poboljšanja proizvoda, usluga i tehnologija;
 • poticanje inovativnih aktivnosti poduzeća za razvoj proizvoda i usluga s većom dodanom vrijednošću;
 • razvoj poticajnog okruženja za mala i srednja poduzeća, bolje poslovne suradnje i veće konkurentnosti na tržištu kroz inovacije i kvalitetne kadrove;
 • promicanje poduzetništva i razmjene iskustava i informacija između industrije, znanstvenika i studenata visokih učilišta kao potencijalnih zaposlenika;
 • smanjiti odljev mozgova u većim gradovima pograničnih područja.

Svi projektni partneri aktivno sudjeluju u ostvarivanju rezultata projekta. Projekt MARATON obuhvaća slijedeće teritorijalne jedinice NUTS 3: Pomursku i Dravsku regiju u Sloveniji te Muđimursku, Varaždinsku, Krapinsko-zagorsku županiju i Grad Zagreb u Hrvatskoj.

Potrebe koje projekt rješava:

Pogranično područje Slovenija-Hrvatska je gospodarski manje razvijeno područje s obje strane granice. U razdoblju nakon 2008. godine gospodarska situacija se zbog ekonomske krize pogoršala. Velik broj velikih tvrtki koje su se temeljile na radno intenzivnim djelatnostima, su se našle u teškoćama, a posebice u građevinskom sektoru koji je doživio znatan pad gospodarske aktivnosti, zato su se na obje strane granice pojavili isti problemi i prijedlozi rješenja od kojih svi mogu imati koristi. U gospodarstvu pograničnih područja dobivaju na vrijednosti mala i srednja poduzeća(MSP) koja obično imaju bolje pokazatelje učinkovitosti i profitabilnosti od velikih korporacija. Prvi uvjet za povećanje konkurentske prednosti tvrtki koji vodi do gospodarskog rasta je razvoj novih proizvoda, tehnologija i usluga, koji je povezan s razvojno istraživačkim naporima. Potrebno je promicati inovativnost u poduzećima na svim razinama i u inoviranje uložiti više znanja i više suradnje između poduzeća, posebno malih i srednjih poduzeća, i institucija za istraživanje i razvoj (R & D).

Studija iz projekta SPRINT je pokazala da se na obje strane granice pojavljuju isti problemi u inovacijama, a time i sa povećanjem konkurentnosti poduzeća, zato su smišljena ista ili slična rješenja. Tvrtke, kao i većina istraživača u akademskoj zajednici, žele surađivati jedni s drugima, ali su rijetki zajednički istraživački projekti. Istraživači u R & D institucija su premalo motivirani i angažirani za suradnju s gospodarstvom, a tvrtke često ne znaju kompetencije pojedinih istraživača, jer nisu zainteresirani za znanstvena dostignuća, tako da do kvalitetnog kontakta između tvrtki i istraživača iz istraživačkih ustanova rijetko dolazi. Osim međusobnog lošeg poznavanja i razumijevanja, tvrtke su kao glavnu prepreku inovativne aktivnosti prepoznale problematiku odgovarajućeg kadra zaduženog za razvoj, do kojeg teško dolaze. One trebaju vlastiti kadar koji bi bio sposoban imati dublji uvid u potrebe poslovanja koje se odnose na razvoj novih tehnologija, proizvoda i usluga u skladu s poslovnom logikom i poslovnom politikom. Takve osobe su potrebna veza između R & D institucija i poduzeća, zato smo odabrali studente kao ciljanu skupinu. U gotovo svim tvrtkama u kojima je unutar SPRINT projekta pronađen inovacijski potencijal, bez obzira na njihovu veličinu, ukupni je zaključak, da vrlo teško dolaze do kvalitetnog kadra, jer ne poznaju prave studente. Istodobno tvrtke zbog strogih zakona o zapošljavanju imaju strah od zapošljavanja visokoobrazovanog tehničkog kadra, jer nije skup samo njihov rad, nego i njihovo osposobljavanje. Stoga je važno da tvrtke imaju priliku odabrati dobre studente i testirati ih na konkretnim zadacima.

Postoji i treći aspekt cjelokupne problematike. Moderni sustavi visokog obrazovanja su zasnovani na promicanju kontakata između poduzetnika i studenata. Studenti su u okviru svojih studijskih obveza dužni izvršiti studijsku praksu ili diplomske, magistarske ili čak doktorske radove na problemima iz gospodarstva. Dobri studenti nemaju dovoljno informacija ni pristupa istraživačkim izazovima u industriji i zato su najbolji često u potrazi za izazovima u inozemstvu ili barem u većim gradovima izvan pograničnog područja. Uz bolje informiranje i uspostavljanjem komunikacijskog kanala između studenata i poduzetnika biti će moguće zadržati najbolje kadrove u regiji. Ljudski resursi su jedan od najvažnijih faktora za uspjeh tvrtki i tako put do veće konkurentnosti tvrtki.

Predloženi projekt MARATON se temelji na pretpostavci da možemo poticati sudjelovanje industrije i R & D institucija kroz stvaranja mjesta povezivanja u obliku jednostavne burze razvojnih i istraživačkih tema i zadataka, koje zanimaju tvrtke. U te zadatke bi se uključivali studenti s motivom, da izvrše akademske obaveze, dobiju kontakt i da se sa kvalitetnim radom iskažu potencijalnim poslodavcima. Motiv profesora-mentora je dvojak: pedagoški i uspostavljanje suradnje s industrijom. Motivi tvrtki su: testiranje potencijalnih zaposlenika za razvojne zadatke u konkretnom radu, uvođenje potencijalnih zaposlenika u organizaciju i poslovne procese prije zapošljavanja, što smanjuje vrijeme prilagodbe pri mogućem zapošljavanju.

Projektni partneri:

ZRS Bistra Ptuj (Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj)

ZRS Bistra Ptuj je prva službeno registrirana interdisciplinarna istraživačka institucija u Sloveniji. ZRS Bistra Ptuj je znanstveno – istraživačka i razvojna institucija, koja se bavi poboljšanjima razvojnih područja u kojima djeluje, i to po međunarodno prihvatljivim kriterijima. ZRS Bistra Ptuj predstavlja potpornu razvojnu instituciju regionalnog područja, namijenjenu lokalnim akterima, te poduzetništvu. Isto tako kreira kreativni istraživački prostor između gospodarstva i akademskom zajednicom.

ZRS Bistra djeluje na tri područja:

 • Znanstvenoistraživačko i razvojno središte:
 • Istraživanja na području prirodoslovnih znanosti i tehnike (stvaranje novog temeljnog znanja na području kemijskih, biotehnoloških, ekoloških i drugih prirodoslovno-tehničkih znanosti),
 • Istraživanja na području humanistike i društvenih znanosti (skupno disciplinarno i interdisciplinarno istraživanje, te razvoj tradicije i kulture),
 • Regionalni razvoj i poduzetništvo - cjelovita razvojno-organizacijsko-tehnička i financijska potpora razvojnoj inicijativi Spodnjega Podravja:
 • Uspostava usklađenog regionalnog razvoja,
 • Cjelovita potporna usluga za sve ciljne skupine mikro, malih i srednjih poduzeda, potencijalne osobe, te druge ciljne skupine,
 • Izrada projektnih aplikacija - djelovanje ZRS Bistra temelji se na izradi i provedbi projekata, koji imaju velik utjecaj na razvoj lokalne zajednice. Projekte dijelimo na: (a) nacionalne projekte, (b) međunarodne projekte.

Tehnološko inovacijski centar Međimurje d.o.o.

Vizija TICM-a je postati jezgra razvoja na znanju utemeljenih poduzeća čije će djelovanje utjecati na povećanje vrijednosti Međimurskog gospodarstva.

Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM) od 2010. godine djeluje kao dio Centra znanja Međimurske županije u bivšoj vojarni u Čakovcu.

Naša misija je izgraditi dinamičan sustav integriran u međunarodno okruženje i povezan s regionalnom ekonomijom i visokoškolskim institucijama. Pomažemo inovativnim tehnološkim poduzećima i poduzetnim pojedincima u realizaciji tehnološki naprednih poslovnih ideja. Podršku klijentima pružamo kroz osiguravanje prostora za pokretanje novih poduzeća te pružanje poslovnih i tehnoloških usluga potrebnih za daljnji razvoj poslovanja klijenata. Kvalitetu usluga osiguravaju kompetentni zaposlenici i vanjski suradnici, te mreža partnera.

Aktivnosti su nam usmjerene na:

 • Poticanje tehnološkog razvitka regije kroz razvoj tehnološke infrastrukture te stvaranje uvjeta za zapošljavanje i napredovanje mladih stručnjaka.
 • Pružanje inkubacijskih i savjetodavnih usluga za na znanju utemeljena poduzeća te poticanje njihovog osnivanja i djelovanja u okviru TICM-a.
 • Stvaranje uvjeta za pružanje usluga vezanih uz transfer tehnologija i komercijalizaciju inovacija.
 • Jačanje regionalnih i međunarodnih partnerstva s ciljem pružanja kvalitetnih usluga i transfera najboljih praksi.

Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Zagorska razvojna agencija d.o.o. se bavi sljedećim djelatnostima:

 • Upravljanje, koordinacija i implementacija projekata financiranih iz EU i nacionalnih izvora;
 • Evaluacija i revidiranje Regionalnog operativnog programa Krapinsko-zagorske županije;
 • Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva (poticajne kreditne linije, osnivanje poduzetničkih zona i poslovnih, odnosno industrijskih parkova);
 • Osnivanje jamstvenog fonda, organiziranje edukativnih seminara i radionica za poduzetništvo; pomoć pri organiziranju povezivanja poduzetnika u clustere, asistencija i savjetovanje;
 • Identifikacija razvojnih prilika, projekata i razvojnih programa (priprema, izrada i praćenje poslovnih i razvojnih programa, financijski menadžment i financiranje, praćenje izvedbe programa, praćenje, analiza i izvještavanje o gospodarskim kretanjima, poslovno informiranje i promocija ulaganja, poslovno i razvojno savjetovanje);
 • Upravljanje resursima (master plan razvoja industrije, master plan turizma, master plan ruralnog razvoja);
 • Upravljanje postojećim i novim razvojnim programima (program poticanja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva, program poticanja i razvoja poduzetničkih zona i poslovnih parkova, program formiranja i clustera u industriji, projekt male zračne luke u Zaboku);
 • Promocija Krapinsko-zagorske županije (izdavanje informativnih i promotivnih materijala, kontakti s međunarodnim institucijama, europskim regijama, regionalnim razvojnim agencijama, stranim investitorima);
 • Vođenje brige o ljudskim potencijalima (zaklade i fondacije)

Zagorska razvojna agencija d.o.o. raspolaže s adekvatnom organizacijskom strukturom za implementaciju projekata, posjeduje znanje i iskustvo na području regionalnog razvoja te u vođenju nacionalnih i međunarodnih projekata.


Tehnološki center za električne stroje Maribor (TECES)

TECES je osnovan kao ostvarenje zajedničkog cilja osnivača, slovenskih poduzeća i obrazovno-istraživačkih institucija da s osnivanjem učinkovitog sistema povezivanja poduzeća i istraživačkih ustanova povećaju konkurentnost slovenske industrije elektromotornih pogona.

Izvođenjem vlastitih i zajedničkih projekata te davanjem pobude za sudjelovanje, TECES utječe na povećanje investicija u razvojno-istraživačku infrastrukturu poduzeća, pristup do ključnih informacija o istraživačko-razvojnim kapacitetima partnera, potrebama, potražnjama, novim i perspektivnim tehnologijama a time i na povećanje inovativnosti i ulaganja u razvojne kapacitete članova. TECES primarno pokriva područje istraživanja i razvoja prodajno zanimljivih proizvoda te djeluje kao spona između akademskog i istraživačkog sektora u Sloveniji.

Od 2010. godine TECES je nositelj centra »KC-SURE - Napredni sistemi učinkovite rabe električne energije«, koji se bavi razvojem kompetencija i tehnologija za izradu naprednih energetski učinkovitih proizvoda i rješenja sukladno razvoju pametnih zajednica i pametne mreže.

Aktivnosti KC-SURE su usmjerene na razvoj proizvoda poduzeća iz područja elektrotehnike i ponuđača rješenja povezanih s elektrotehnikom. U tri godine postojanja, 15 partnera u mreži osmislilo je više od 24 tržišno orijentiranih prozvoda . Članovi mreže su sa svojim naprednim rješenjima prisutni na globalnoj razini, a većina partnera izvozi više od 80% svojih proizvoda ili usluga izvan granica Slovenije. Članovi konzorcija zajedno zapošljavaju više od 21.300 zaposlenih, a konsolidirani prihod od prodaje im je 6. 282 mil. eura.

TECES je pored centra »KC-SURE«, nosioc ili partner na većini projekata Slovenske agencije za istraživanje, javno financiranih projekata i promicanja suradnje slovenskih poduzeća s istraživačkim organizacijam, a kao partner sudjeluje u razvoju proizvoda slovenskih i inozemnih poduzeća.


Agencija za razvoj Varaždinske županije d.o.o. - AZRA d.o.o.

AZRA je regionalna razvojna agencija osnovana 2005. godine. AZRA je osnovana od strane Varaždinske županije sa ciljem da služi javnim interesima. Osnovni cilj agencije je poboljšanje postojećih razvojnih programa u županiji kao i osiguravanje da su ti razvojni programi usuglašeni sa regionalnim, nacionalnim i europskim politikama. Nadalje, zadaća AZRA-e je razvoj ljudskih resursa te razvoj poduzetništva na području županije, privlačenje stranih investitora, kao i pomoć Varaždinskoj županiji, općinama i regionalnim nevladinim organizacijama u pripremi i provođenju razvojnih projekata i programa (poput Regionalnog operativnog programa za Varaždinsku županiju ili razvojnih strategija za općine).

AZRA je također pokrenula i vodi Ured hrvatskih regija u Bruxellesu. Ured je osnovan kako bi unaprijedio veze i zastupljenost Varaždinske županije i 9 hrvatskih regija na europskoj i nacionalnoj razini. U skladu sa razvojnim prioritetima Varaždinske županije, AZRA također surađuje s poduzećima. AZRA se bavi edukacijom i savjetovanjem poduzetnika, pomaže malim i srednjim poduzećima u pripremi projekata za različite nacionalne i međunarodne natječaje, izdaje vouchere Hamaga za sufinanciranje usluga ovlaštenih konzultanata, organizira različite susrete poduzetnika i organizira stručne ekskurzije.

AZRA je također vrlo uspješna u pripremi i provođenju projekata sufinanciranih od strane Europske unije i nacionalnih vlada.


Razvojni center Murska Sobota (RC Murska Sobota)

RC Murska Sobota, je lokalna institucija za poticanje privrednog održivog razvoja općine Murska Sobota. Murska Sobota predstavlja administrativno i ekonomsko središte regije Pomurje.

RC Murska Sobota se svojom misijom usmjerio najviše na područja privrednog razvoja, razvoja ljudskih potencijala, turizma, lokalnog održivog razvoja i energetske učinkovitostii sa očuvanjem prirodnih dobara područja.

Strateška usmjerenja Razvojnog Centra Murska Sobota su da što više i najbolje zadovoljava potrebe socijalnih i gospodarskih subjekata u općini Murska Sobota na više područja:

 • informiranje gospodarskih i socijalnih aktera u području dobivanja sredstava iz nacionalnih, regionalnih i europskih izvora;
 • savjetovanje, izrada studija i pomoć pri implementiranju projekata;
 • posebna asistencija za MSP;
 • razvoj i promocija inovativnih financijskih instrumenata i inicijativnih shema za pospješivanje i poticanje investicija maloga gospodarstva u suradnji s GZS i OZS.
 • prenošenje europske regionalne politike na lokalnu razinu:
 • u diseminaciji dobrih EU praksi na lokalnoj i prekograničnoj razini,
 • u korištenju i prijenosu iskustava drugih europskih agencija na lokalnoj razini,
 • kod pomoći lokalnim organizacijama pri suradnji prilikom prijava na EU programe.
 • kod pomoći MSP-ima pri pripremi projekata i prijava na natječaje.

TehnoCenter Univerze v Mariboru

TehnoCenter UM je ured za transfer tehnologija, čija svrha je postizanje strateških ciljeva Sveučilišta u Mariboru na području prijenosa inovacija u gospodarsku i poduzetničku praksu. Djeluje kao posrednik između sveučilišne istaživačke sfere i gospodarstva i nudi veliki raspon usluga, koje osiguravaju djelotvoran transfer tehnologija: (1) savjetovanje u vrijeme istraživanja i kod pridobivanja financijskih sredstva za aplikacijska istraživanja i razvoj, (2) upravljanje s intelektualnim vlastništvom i pomoć kod pridobivanja sredstva za zaštitu, (3) transfer tehnologija u gospodarstvo, tržišna ocjena inovacija, kontaktiranje potencijalnih partnera, (4) pomoć kod uspostavljanja spin-off poduzeća i drugih vrsta javno-privatnih partnerstva.

Važni ciljevi djelovanja TehnoCentra UM su: povezivanje Sveučilišta u Mariboru s gospodarstvom, transfer novih znanja i tehnologija u gospodarstvo, potpora istraživanja na fakultetima, provođenje inovatorske kulture i poticanje okoline za istraživače, doprinos ubrzanom gospodarskom razvoju Slovenije, a posebno regije kojoj pripada.

TehnoCenter UM je član europskog udruženja ASTP (Association of European Science & Technology Transfer Professionals), koji udružuje preko 450 ureda za transfer tehnologija europskih sveučilišta. Uz to, od ustanovljenja sudjeluje u projektima na području promocije sudjelovanja između sveučilišta i poduzeća i podizanju nivoa inovativnosti malih i srednjih poduzeća (Program Central Europe, FP7, Interreg IIIA, Prekogranični program Slovenija-Mađarska-Hrvatska, itd.).


Sveučilište u Zagrebu – Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije

Zaštita intelektualnog vlasništva (procjena i odabir najprikladnije strategije zaštite intelektualnog vlasništva; stručna i financijska pomoć za pisanje patentne prijave ili drugog oblika pravne zaštite intelektualnog vlasništva; pokrivanje administrativnih troškova pravne zaštite (DZIV, PCT)

Komercijalizacija (procjena komercijalnog potencijala rezultata istraživanja; odabir najprikladnije strategije komercijalizacije; potpora u procesu komercijalizacije)

Transfer znanja (mapiranje znanja, ekspertiza iz svih oblika intelektualnog vlasništva; promocija i povezivanje istraživača Sveučilišta s gospodarstvom; posredovanje između istraživača i gospodarstva -složeni multidisciplinarni projekti, ugovorena i kolaborativna istraživanja, edukacije i konzultantske usluge)

Edukacija (dizanje svijesti - radionice o intelektualnom vlasništvu i akademskom poduzetništvu).

Projektni menadžment (implementacija, financijski menadžment i evaluacija istraživačkih i infrastrukturnih projekata)


Izvajalci in podizvajalci IKT rešitve

Združba IP, interdisciplinarno povezovanje, d. o. o.

Združba za interdisciplinarno povezovanje (Združba IP) je mlado podjetje, ki razvija tehnološke rešitve za dobrobit družbe. Zavzemamo se za interdisciplinarno povezovanje vseh smeri in področij ter želimo doseči pozitivne spremembe v gospodarstvu. Aktivna participacija mladih, prenos znanja in izkušenj so po našem mnenju glavni aspekti prihodnjih generacij.

Na podlagi tega ponujamo aplikacijo za povezovanje podjetniških delov mest z univerzami ter razvijamo nove rešitve z vizijo globalnega povezovanja.

Deli znanje. Išči znanje. Mreži. Poveži.Više informacija:

Dr. Lidija Tušek, ZRS Bistra Ptuj, voditeljica projekta
Tel: +386 2 7480 259
E-mail: lidija.tusek@bistra.si

Prijava