Opći uvjeti korištenja on-line burze

Preko on-line burze projekta MARATON (dalje u tekstu: burza)  korisnicima burze dostupni su podaci i informacije pod uvjetima navedenim u nastavku teksta.

Odgovornost

Korisnici burze koriste burzu na vlastitu odgovornost. Partneri projekta MARATON (dalje u tekstu: partneri projekta) i sufinancijeri projekta MARATON ne odgovaraju za štetu koja može nastati korisniku burze zbog neispravnog pristupanja burzi, neispravnog korištenja burze ili nemogućnosti korištenja podataka i informacija na burzi. Kako bi zaštitili vlastitu informacijsku opremu, korisnici burze moraju sami poduzeti mjere koje su nužne za neometan i siguran pristup podacima (zaštita od upada, virusa i zloćudnih programskih alata …).

Partneri projekta ne preuzimaju odgovornost za ispravnost, ažurnost i cjelovitost podataka koje unose korisnici burze.

Zaštita osobnih podataka

Prilikom registracije korisnici burze moraju partnerima projekta proslijediti određene podatke (npr. svoju adresu e-pošte i telefonski broj) koje će partneri projekta koristiti isključivo za pravilan rad burze te ih neće prosljeđivati trećim osobama. Podatke poput osobnog imena i prezimena, naziva i adrese poduzeća te statusa osobe mogu vidjeti svi registrirani i neregistrirani korisnici burze. Osobni podaci poput telefonskog broja i adrese e-pošte dostupni su u slučaju:

  • da korisnik burze unese projekt samo za osobe za koje je potvrđeno sudjelovanje u projektu,
  • da se korisnik burze priključi projektu, samo osobi koja je unijela projekt.

Korisnici web portala

Korisnici burze mogu biti registrirani ili neregistrirani. Neregistrirani korisnici mogu pretraživati samo objavljene unesene projekte, ali ih ne mogu komentirati niti im se mogu priključiti. Neregistrirani korisnici burze ne mogu komunicirati s registriranim korisnicima burze. Registrirani korisnici burze osim prethodno navedenih zadataka također mogu upravljati vlastitim objavama i vlastitim korisničkim profilom. Korisničko ime i lozinka registriranih korisnika burze vezano je za osobu koja se pretplatila na pristup burzi. Registrirani korisnici burze preuzimaju odgovornost za sve aktivnosti koje se budu odvijale pod njihovim korisničkim imenom i lozinkom.

Korisnici burze odgovaraju za neosnovano sakupljanje podataka i štetu koja može nastati partnerima projekta ili drugim korisnicima burze zbog kršenja navedenih uvjeta i ograničenja.

 Poveznice na web stranice

Poveznice na burzu, odnosno glavnu stranicu i/ili pojedinačne podstranice dozvoljene su u slučaju da se ne uklone ili sakriju oznake, znakovi ili zapisi koji su zaštićeni sukladno propisima o zaštiti autorskih ili srodnih prava te druge obavijesti na pojedinačnoj stranici. U slučaju zlouporabe partneri projekta mogu zahtijevati uklanjanje poveznice.

Pristup web portalu

Partneri projekta u normalnim uvjetima poslovanja jamče neprekidni pristup burzi 24 sata dnevno. Moguće su kraće smetnje u pristupu burzi ili prekid rada burze zbog tehničkih razloga (zbog potreba održavanja i/ili zamjene opreme).

Rješavanje sporova

Možebitne sporove zbog korištenja burze suprotno odredbama Općih uvjeta korištenja burze partneri projekta nastojat će riješiti mirnim putem. Ukoliko to ne bude moguće, za rješavanje sporova nadležan će biti sud u Mariboru.

Pitanja

Pitanja vezana uz Opće uvjete korištenja burze te druga pitanja korisnici mogu poslati na adresu e-pošte info@studentsforindustry.eu.

(vrijedi od 5. 12. 2014.)