Splošni pogoji uporabe on-line borze

Prek on-line borze projekta MARATON (v nadaljnjem besedilu: borza) so uporabnikom borze na voljo podatki in informacije pod pogoji, ki so navedeni v nadaljevanju.

Odgovornost

Uporabniki borze uporabljajo borzo na lastno odgovornost.  Partnerji projekta MARATON (v nadaljnjem besedilu: projektni partnerji)in sofinancerji projekta MARATON ne odgovarjajo za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku borze zaradi napačnega dostopa, napačne uporabe ali nemožnosti uporabe podatkov in informacij na borzi. Uporabniki borze morajo sami zagotoviti ukrepe za varovanje svoje informacijske opreme, ki so potrebni za nemoten in varen dostop do podatkov (zaščita pred vdori, zaščita pred virusi in zlonamerno programsko opremo …).

Za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, ki jih vpisujejo uporabniki borze, projektni partnerji ne prevzemajo odgovornosti.

Varstvo osebnih podatkov

Ob registraciji morajo uporabniki borze posredovati projektnim partnerjem nekatere podatke (npr. svoj e-poštni naslov in telefonsko številko), ki jih projektni partnerji uporabljajo zgolj za pravilno delovanje borze in jih ne posredujejo tretjim osebam. Podatki, kot so osebno ime in priimek, ime in naslov podjetja ter status oseb, so vidni vsem uporabnikom borze, tako registriranim kot neregistriranim. Osebni podatki, kot sta telefonska številka in e-poštni naslov, so na voljo v primeru:

  • da uporabnik borze vnese projekt, le osebam, ki so potrjeni udeleženci projekta,
  • da se uporabnik borze pridruži projektu, le osebi, ki je vnesla projekt.

Uporabniki spletnega portala

Uporabniki borze so lahko registrirani ali neregistrirani. Neregistrirani uporabniki lahko le brskajo po objavljenih vnesenih projektih, vendar jih  ne morejo komentirati ali se jim pridružiti. Neregistrirani uporabniki borze ne morejo komunicirati z registriranimi uporabniki borze. Registrirani uporabniki borze lahko poleg prej navedenih opravil  upravljajo tudi lastne objave in lasten uporabniški profil. Uporabniško ime in geslo registriranih uporabnikov borze je vezano na osebo, ki se je naročila na dostop do borze. Registrirani uporabniki borze prevzemajo odgovornost za vse aktivnosti, ki bodo opravljene z njihovim uporabniškim imenom in geslom.

Uporabniki borze odgovarjajo za neupravičeno pridobitev podatkov in škodo, ki bi nastala projektnim partnerjem ali drugim uporabnikom borze zaradi kršitve navedenih pogojev in omejitev.

Povezave na spletne strani

Povezave na borzo oziroma osnovno stran in/ali posamezne podstrani so dovoljene, če se ne odstrani ali skrije oznak, znakov ali zapisov, ki so varovani skladno s predpisi o varovanju avtorske ali sorodnih pravic, in drugih obvestil na posamezni strani. V primeru zlorab lahko projektni partnerji zahtevajo odstranitev povezave.

Dostopnost do spletnega portala

Projektni partnerji v normalnih pogojih poslovanja zagotavljajo dostop do borze neprekinjeno 24 ur dnevno. Zaradi tehničnih razlogov (za potrebe vzdrževanja in/ali zamenjave opreme) so možne krajše motnje dostopa ali prekinitve delovanja borze.

Reševanje sporov

Morebitne spore zaradi uporabe borze v nasprotju z določbami Splošnih pogojev uporabe borze si bodo projektni partnerji prizadevali reševati po mirni poti. Kadar to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Mariboru.

Vprašanja

Vprašanja v zvezi s Splošnimi pogoji uporabe borze in druga vprašanja lahko uporabniki pošljejo na e-naslov info@studentsforindustry.eu.

(veljavnost od 5. 12. 2014)